หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหาย

หมวด:

เมื่อ ๒๖๑๗๐๐ ก.ค. ๖๐ ร.ต.ท.อิสระภาพ กุลวุฒิ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเป็นชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.๑๓๕ ได้เดินทางไปช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหาย บ้านปรังกาสี ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยได้ร่วมกันนำกระสอบทรายไปปิดกั้นบริเวณจุดที่มีน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือน ผลการปฏิบัติเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย สามารถควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้ไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนได้สำเร็จ บ้านรือนได้รับความเเสียหายเล็กน้อย เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๒๖๑๘๐๐ ก.ค. ๖๐

ออกให้บริการประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอทองผาภูมิ ปีงบประมาณ 2560

หมวด:

1.เมื่อ 260830 ก.ค.60 ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุลผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.135พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอทองผาภูมิ จำนวน 7 หน่วยงาน ออกให้บริการประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอทองผาภูมิ ปีงบประมาณ 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านภูเตย ม.5 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จว.กจ. โดยมีน.ส.สายชล ไกรจัตุรัส ปลัดอำเภอทองผาภูมิ ผู้แทนนายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน ซึ่ง มว.มชส.ฯ ได้จัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ,แจกจ่ายเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับยาเสพติดและธนบัตรปลอม ,แจกจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่า และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วย มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 261100 ก.ค. 60
2.เมื่อ 261130 – 261230 ก.ค.60 ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษฯ ที่บ้านห้วยเสือ ม.1 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จว.กจ. ตามร้านค้าและที่ชุมชน มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2560

หมวด:

1.เมื่อ 070800 ก.ค. 60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 มอบหมายให้ ร.ต.ท.อิสระภาพ กุลวุฒิ รองฯ รรท.ผบ.ร้อยฯ พร้อม ขรก.ตร.ในสังกัด เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2560 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2560

2. โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุจินต์ ศรีวิเชียร เป็นประธานพีธี นำพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอทองผาภูมิ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน มีการเดินขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน จากลานหน้าโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ไปยัง วัดท่าขนุน ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่ออัญเชิญไปถวาย ณ วัดปรังกาสี ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

3. โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 แก่วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ๗๗ จังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

4. มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีประมาณ 800 คน เสร็จสิ้นเมื่อ 071100 ก.ค. 60

 

ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หมวด:

    เมื่อ ๒๙๐๙๐๐ มิ.ย.๖๐ พ.ต.ท.สรนันท์ ม่วงศรีพิทักษ์ รอง ผกก.ตชด.๑๓ เป็น หน.คณะตรวจราชการฯ ได้นำคณะฯ รวม ๑๒ คน เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ ร้อย ตชด.๑๓๕ ม.๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อม ขรก.ตร. ร่วมให้การต้อนรับ และรับการตรวจฯ คณะฯ รับฟังบรรยายสรุปและทำการตรวจราชการครบทุกสายงาน แล้วจึงทำการสรุปผลการตรวจราชการ ซึ่งผลการตรวจราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสิ้นการตรวจฯ คณะฯ เดินทางกลับเมื่อ ๒๙๑๑๓๐ มิ.ย.๖๐

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่

หมวด:

1.เมื่อ 260745 มิ.ย.60 ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.ร้อย ตชด.135,ด.ต.ประสงค์ แพใหญ่ รองฯ รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วมกับผู้นำชุมชน ,คณะครู นักเรียน รร.บ้านท่ามะเดื่อ,ทหารชุด ชพส.1202,ตร.สายตรวจ ต.ห้วยเขย่ง ร่วมกัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ณ รร.บ้านท่ามะเดื่อ ม.1 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จว.กจ. โดยมีนายพลทอง ศรีมุกข์ นายก อบต.ห้วยเขย่ง เป็นประธาน มีกิจกรรมดังนี้
1.1พิธีอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
1.2จัดขบวนพร้อมป้ายข้อความต่อต้านยาเสพติด เดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ปชช. ไปตามถนนภายในหมู่บ้าน
1.3บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ,โทษภัยของยาเสพติดและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนการระวังป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และหลักการปฏิเสธ
1.4จัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ,คำขวัญต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับเด็กและการมีส่วนร่วม
2.มีเด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน
3.เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 261040 มิ.ย.60