หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ลว.ร่วม

หมวด:

เมื่อ 110900 พ.ย. 60 ร.ต.ต.ชัยชาญ ชวนชม ผบ.มว.ตชด.1351 มอบหมายให้ ด.ต.สุทิน กันใจ รอง ผบ.มว.ตชด.1351 เป็น หน.ชุด พร้อมขรก.ตร.ในมว.ตชด.1351 รวม4นาย ร่วมกับชุด ลว.ฉก.ลาดหญ้า โดยมี ร.ต.อาคม มงคลนำ หน.ชุดพร้อมกำลังพลรวม 6นาย ร่วมกันออกพัฒนาสัมพันธ์กับทมม. พัน ร.267 คอลัมน์ 2 รองผบ.พัน พ.ต.เดอ ไน อู ที่ฐานปฏิบัติการทมม. พิกัด MR 479000
-เมื่อ 111300 พ.ย. 60 ได้ออก ลว.ร่วมกัน ออกจากฐานปฏิบัติการช่องทางผาสุก พิกัด MS 009484
-เมื่อ 111630 พ.ย. 60 ลว.ถึง ห้วยใหญ่และพักค้างแรมบริเวณ พิกัด MS 494056

เมื่อ 120800 พ.ย 60 ออก ลว.จากห้วยใหญ่ไปช่องทางประจำไม้ลักษณะเส้นทางเป็นเส้นทางสัมประทานเหมืองแร่ ไม่พบการใช้งานและการกระทำผิดพรบ.ป่าไม้ 
-เมื่อ 121500 พ.ย 60 ลว.ถึงพิกัด MS 461053 ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบมีลานปูนขนาด2X2เมตร
-เมื่อ 121520 พ.ย 60 ลว.พื้นที่พิกัด MS 462049 ลักษณะพื้นที่เป็นป่ารกทึบ เป็นเขาสูงชันไม่มีการใช้งานของบริเวณพื้นที่ดังกล่าว หน.ชุดพิจารณาแล้วถ้าเคลื่อนที่ต่อไปจะทำให้กำลังพลอาจเกิดอันตราย จึงให้กำลังพล ลว.กลับที่ตั้งห้วยใหญ่
-เมื่อ 121800 พ.ย 60 ลว.ถึงที่ตั้งห้วยใหญ่และพักค้างแรม

เมื่อ 130800 พ.ย 60 ลว.ออกจากที่ตั้งห้วยใหญ่ ไปที่จุดทางแยกช่องทางผาสุก-ช่องทางแม่น้ำน้อย
-เมื่อ 131300 พ.ย 60 ลว.ถึงชุดทางแยกช่องทางผาสุก-แม่น้ำน้อย พิกัด MS522071 
-เมื่อ 131400 พ.ย 60 ออก ลว.ไปช่องทางแม่น้ำน้อย ลว.ได้ถึงพิกัด MS 521065 ไม่มีเส้นทางเดินเท้า เป็นป่ารกทึบ เป็นเขาที่มีความชัน หน.ลว.พิจารณาแล้วถ้าเคลื่อนย้ายต่อไปอาจทำให้เกิดอันตรายต่อกำลังพล จึงทำการลว.ไปยังเส้นทางบ้านพัสดุกลาง
-เมื่อ 131750 พ.ย. 60 ลว.ถึงบ้านพัสดุกลางพิกัด MS540094
-เมื่อ 131915 ชุดลว.ร่วม ลว.ฉก.ลาดหญ้าและลว.มว.ตชด.1351 เดินทางกลับที่ตั้งปกติ ร้อยตชด.135/ฉก.ลาดหญ้า เรียบร้อยแล้วแต่เวลานี้

โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

หมวด:

1. เมื่อ 100800 พ.ย. 60 ขรก.ตร.ร้อย ตชด.135 ในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 5 นาย ร่วมกับ กพ.หน่วยพระราชทาน ฯ กก.ตชด.13 , กก.ตชด.14 รวม 25 นาย ทำพิธีปล่อยแถวหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ฯ ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรงเทพ ฯ โดยมี พลเรือโท ชาลี สว่างใจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือเป็นประธานในพิธี 
2. โดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ฯ ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม พื้นที่โดยรอบวัดโสมนัสราชวรวิหาร , วัดญวนสะพานขาว ทำความสะอาดพื้นผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนลูกหลวง , ถนนกรุงเกษม , ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
3. มีหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 900 คน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 101500 พ.ย.60

 

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

หมวด:

1. เมื่อ 031700 พ.ย. 60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ทองสุข ป้อมแสง รอง สว.(ป) ฯ เป็น หน.ชุด นำกำลังพล จำนวน 10 นาย เข้าร่วมในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ , สืบสานประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อ.ทองผาภูมิ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 เวลา 17.00 - 18.00 น. ร่วมเดินขบวนแห่กระทงจากสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ท่าน้ำเทศบาล) ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ , นักเรียน , พ่อค้า , ประชาชน เข้าร่วมเดินขบวนแห่กระทง ประมาณ 300 คน
1.2 เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ท่าน้ำเทศบาล) ฯ โดย ว่าที่ ร.ต.สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธี และ มี นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 032100 พ.ย. 60

ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หมวด:

เมื่อ 260600 ต.ค. 60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.ฯ เป็น หน.ชุด พร้อมพวกรวม 23 นาย ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มณฑลพิธี วัดปรังกาสี หมู่ที่ 3 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธี ฯ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ , ข้าราชการ , นักเรียน , พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมในพิธีประมาณ 10,000 คน มีรายละเอียดดังนี้
1.พิธีถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น.
2.พิธีบำเพ็ญกุศล ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น.
3.พิธีถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 17.30 – 21.00 น.
4.พิธีเผาดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เวลา 22.00 – 24.00 น.
โดย ร้อย ตชด.135 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านจราจร , ชุดพิธีการ/จัดระเบียบ หน.ส่วนราชการและประชาชน ในการถวายดอกไม้จันทน์ , เจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการร่วม และชุดรักษาความปลอดภัย ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติ เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 270030 ต.ค. 60

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ร.พ.ศิริราช

หมวด:

เมื่อ 260600 ต.ค. 60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 ผบ.ควบคุมซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ร.พ.ศิริราช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ได้นำ ขรก.ตร.ประจำซุ้มเข้าประจำจุดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ และ ให้ประชาชนเดินแถวถวายดอกไม้จันทน์ มีผลการปฏิบัติดังนี้
- ห้วงเวลา 09.00-15.50 น. , 16.30-17.15 น. , 19.00-22.30 น. มีข้าราชการและประชาชนที่มาถวายดอกไม้จันทน์รวมทั้งสิ้น 61,000 คน เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับที่ตั้งแล้วแต่ 262245 ต.ค. 60