หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

หมวด:

1. เมื่อ 031700 พ.ย. 60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ทองสุข ป้อมแสง รอง สว.(ป) ฯ เป็น หน.ชุด นำกำลังพล จำนวน 10 นาย เข้าร่วมในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ , สืบสานประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อ.ทองผาภูมิ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 เวลา 17.00 - 18.00 น. ร่วมเดินขบวนแห่กระทงจากสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ท่าน้ำเทศบาล) ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ , นักเรียน , พ่อค้า , ประชาชน เข้าร่วมเดินขบวนแห่กระทง ประมาณ 300 คน
1.2 เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ท่าน้ำเทศบาล) ฯ โดย ว่าที่ ร.ต.สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธี และ มี นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 032100 พ.ย. 60

ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หมวด:

เมื่อ 260600 ต.ค. 60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.ฯ เป็น หน.ชุด พร้อมพวกรวม 23 นาย ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มณฑลพิธี วัดปรังกาสี หมู่ที่ 3 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธี ฯ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ , ข้าราชการ , นักเรียน , พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมในพิธีประมาณ 10,000 คน มีรายละเอียดดังนี้
1.พิธีถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น.
2.พิธีบำเพ็ญกุศล ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น.
3.พิธีถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 17.30 – 21.00 น.
4.พิธีเผาดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เวลา 22.00 – 24.00 น.
โดย ร้อย ตชด.135 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านจราจร , ชุดพิธีการ/จัดระเบียบ หน.ส่วนราชการและประชาชน ในการถวายดอกไม้จันทน์ , เจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการร่วม และชุดรักษาความปลอดภัย ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติ เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 270030 ต.ค. 60

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ร.พ.ศิริราช

หมวด:

เมื่อ 260600 ต.ค. 60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 ผบ.ควบคุมซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ร.พ.ศิริราช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ได้นำ ขรก.ตร.ประจำซุ้มเข้าประจำจุดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ และ ให้ประชาชนเดินแถวถวายดอกไม้จันทน์ มีผลการปฏิบัติดังนี้
- ห้วงเวลา 09.00-15.50 น. , 16.30-17.15 น. , 19.00-22.30 น. มีข้าราชการและประชาชนที่มาถวายดอกไม้จันทน์รวมทั้งสิ้น 61,000 คน เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับที่ตั้งแล้วแต่ 262245 ต.ค. 60

วันปิยมหาราช ประจำปี 2560

หมวด:

1.เมื่อ 230800 ต.ค. 60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.
ฯ พร้อม ขรก.ตร.ในสังกัด ร่วมพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้า ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน
2.มีส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย
3.มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกกิ่งกาชาด ลูกเสือชาวบ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ประมาณ 300 คน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 230930 ต.ค. 60

วันตำรวจ ประจำปี 2560

หมวด:

เมื่อ 170830 ต.ค. 60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 เป็นประธานในพิธีอ่านสารของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2560 พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ทั้งนี้ได้จัดพิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารที่ทำการ บก.รัอย ตชด.135 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 171200 ต.ค. 60