หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ ฯ เดินทางปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังรักษาชายแดน

หมวด:

            เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๑.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ ฯ เดินทางโดย ฮ.ทบ. ไปปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของ พระราชทาน จำนวน ๒๐๐ ชุด มอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังรักษาชายแดน ( กองทัพภาคที่ ๑ ) ณ ฐานปฏิบัติการเนินช้างศึก ม.๑ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี พล.ท.ธรรมนูญ วิถี มทภ.๑ , พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.๙ , พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี , นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กจ. พ.ต.อ.ประพฤติ วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด , ทหาร ฉก.ลาดหญ้า , กรม ทพ.๑๔ ร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

การ รปภ.นักท่องเที่ยว

หมวด:

มว.ตชด.๑๓๕๔ ขอรายงานผลการปฏิบัติด้านงานป้องกันชายแดน  การ รปภ.นักท่องเที่ยว  ประจำวันที่  ๑๕ มิ.ย. ๖๒ ดังนี้

    ๑. จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย ปฏิบัติงานที่ฐานปฏิบัติการช้างศึก บ.อีต่อง ม.๑ ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี ส.ต.ต.ศุภชัย  ปะวะสังข์ ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๓๕  ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมภูมิประเทศบริเวณเนินช้างศึก มีนักท่องเที่ยว จำนวน  ๓๐ คน ยานพาหนะ จำนวน  ๑๔ คัน  ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิด

     ๒. จัดกำลังพล จำนวน  ๒  นาย ปฏิบัติงานที่จุดรับแจ้งเหตุและบริการประชาชนชายแดน (จุดตรวจหินกอง) บ.อีต่อง ม.๑ ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี  ด.ต. นิรุธ  สุทธชาติ  ผบ.หมู่   ร้อย ตชด.๑๓๕ ทำการตรวจสอบบุคคล - ยานพาหนะ มีนักท่องเที่ยว จำนวน  ๔๕ คน ยานพาหนะ จำนวน  ๒๕  คัน  ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิด

     ๓. จัดกำลังพล จำนวน ๒ นาย ปฏิบัติงานที่จุดเฝ้าตรวจช่องทางมิตรภาพ บ.อีต่อง ม.๑ ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี  ส.ต.ท. ตฤณชาติ คุณมี   ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๓๕ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยว จำนวน  ๔๕ คน ยานพาหนะ จำนวน  ๒๕ คัน ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิด

 

 

ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ,คณะครู นักเรียน ,ผู้นำชุมชนและประชาชน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและไม้ยืนต้น

หมวด:

            ๑.เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ,คณะครู นักเรียน ,ผู้นำชุมชนและประชาชน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและไม้ยืนต้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)เขื่อนวชิราลงกรณ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านไร่ ม.๖ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน มีกิจกรรมดังนี้
              ๑.๑ ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร จำนวน ๗,๗๐๐ ต้น และไม้ยืนต้น จำนวน ๓๐๐ ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์
            ๒. ได้ประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจและผลการปฏิบัติงานของหน่วย เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๕๐ คน

 

 

เข้าร่วมและสังเกตุการณ์การจัดประชุมธรรมคริสตจักรภาคที่​ 16 สมัยสามัญครั้งที่​ 42​

หมวด:

        เมื่อ 16-20 เม.ย.62  ด.ต.อำนาจ สุขแจ่ม พร้อม ขรก.ใน มว. ได้เข้าร่วมและสังเกตุการณ์การจัดประชุมธรรมคริสตจักรภาคที่ 16  สมัยสามัญครั้งที่ 42 การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมสรุปงานประจำปีของคริสตจักรภาค คริสตจักรท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดคริสตจักรภาคที่ 16 และหารือถึงพันธะกิจต่างๆ ของคริสตจักรภาค มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันกีฬา การแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียง และการแข่งขันอื่นๆ ของเยาวชน และสมาชิกคริสตจักร การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่คริสตจักรปิล๊อกคี่ เลขที่ 65/2 ม. 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ทั้งสิ้น 560  คน

 

พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล ร้อย ตชด.๑๓๕

หมวด:

           เมื่อ ๙ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๑๕ น.  พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  จินดาศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลพร้อมให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจและลงนามการตรวจเยี่ยม โดยมี พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์  ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมด้วยกำลังพลฯ ร่วมให้การต้อนรับ  ณ  ร้อย ตชด. ๑๓๕ ม.๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี