หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ,คณะครู นักเรียน ,ผู้นำชุมชนและประชาชน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและไม้ยืนต้น

หมวด:

            ๑.เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ,คณะครู นักเรียน ,ผู้นำชุมชนและประชาชน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและไม้ยืนต้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)เขื่อนวชิราลงกรณ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านไร่ ม.๖ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน มีกิจกรรมดังนี้
              ๑.๑ ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร จำนวน ๗,๗๐๐ ต้น และไม้ยืนต้น จำนวน ๓๐๐ ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์
            ๒. ได้ประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจและผลการปฏิบัติงานของหน่วย เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๕๐ คน

 

 

เข้าร่วมและสังเกตุการณ์การจัดประชุมธรรมคริสตจักรภาคที่​ 16 สมัยสามัญครั้งที่​ 42​

หมวด:

        เมื่อ 16-20 เม.ย.62  ด.ต.อำนาจ สุขแจ่ม พร้อม ขรก.ใน มว. ได้เข้าร่วมและสังเกตุการณ์การจัดประชุมธรรมคริสตจักรภาคที่ 16  สมัยสามัญครั้งที่ 42 การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมสรุปงานประจำปีของคริสตจักรภาค คริสตจักรท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดคริสตจักรภาคที่ 16 และหารือถึงพันธะกิจต่างๆ ของคริสตจักรภาค มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันกีฬา การแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียง และการแข่งขันอื่นๆ ของเยาวชน และสมาชิกคริสตจักร การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่คริสตจักรปิล๊อกคี่ เลขที่ 65/2 ม. 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ทั้งสิ้น 560  คน

 

พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล ร้อย ตชด.๑๓๕

หมวด:

           เมื่อ ๙ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๑๕ น.  พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  จินดาศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลพร้อมให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจและลงนามการตรวจเยี่ยม โดยมี พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์  ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมด้วยกำลังพลฯ ร่วมให้การต้อนรับ  ณ  ร้อย ตชด. ๑๓๕ ม.๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

 

 

ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน ในอำเภอทองผาภูมิ ต้อนรับขันน้ำสาคร

หมวด:

             เมื่อ  ๖ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ร.ต.อ.อิสระภาพ กุลวุฒิ รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธีรชัย เพ็ญจันทร์ ผบ.มว. ฯ พร้อมพวก ๑๒ นาย ร่วมกับส่วนราชการ  ประชาชน ในอำเภอทองผาภูมิ ถือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ในขบวนต้อนรับขันน้ำสาคร เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเข้าร่วมประกอบพิธีเสกน้ำ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าองค์พระพุทธ ภปร.กาญจนธรรมพิทักษ์ วัดทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ได้เชิญขันน้ำสาคร  เดินทางต่อไปที่น้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับประชาชนชาวบ้านอีต่องและนักท่องเที่ยว

หมวด:

              เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ด.ต.สมนึก  ศรีมาลา รองฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๓๕๔ พร้อม ส.ต.ท.มนูญ ศรีอาภรณ์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับประชาชนชาวบ้านอีต่องและนักท่องเที่ยว โดยมีพระครูกิตติ กาญจนธรรม เจ้าคณะตำบลปิล๊อก วัดห้วยเจริญศรีทราราม ได้นำพระภิษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๐ รูป บิณฑบาตในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี