หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

บริการหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่ บ้านปิล็อกคี่

หมวด:

เมื่อ 210700 พ.ย.60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 มอบหมายให้ ร.ต.ท.สิทธิพร หมอกไชย รอง สว.(ป) พร้อมพวกรวม 2 นาย นำคณะ หน่วยแพทย์พระราชทานของ สำนักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒได้กำหนดให้บริการหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่ บ้านปิล็อกคี่ ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีคณะแพทย์ จำนวน 30 ท่าน ให้บริการ โดยมี พ.ญ.กนิษฐา กิจสมบัติ เป็นหัวหน้าคณะ ฯและตั้งหน่วยให้บริการ ณ สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่ มีผู้รับบริการเป็นนักเรียน จำนวน 246 คนและเป็นประชาชน จำนวน 144 คน เสร็จสิ้นเมื่อ 211600 พ.ย.60

อำนวยความสะดวกแก่คณะแพทย์พระราชทาน

หมวด:

เมื่อ 200830 พ.ย.60 ด.ต.วีรยุทธ ธิราช รอง รรท.ผบ.มว.1354 พร้อมพวกรวม 5 นายได้เดินทางมา รปภ.และอำนวยความสะดวกแก่คณะแพทย์พระราชทาน ที่ได้เดินทางมาออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
-ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพนักเรียนและประชาชน
-ให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชน
-ให้ความรู้เกี่ยวสุขบัญญัติ 10 ประการและการทำ CPR แก่นักเรียน ประชาชน และ ข้าราชการ ในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับถึงที่ตั้งแล้วแต่ 201230 พ.ย.60

ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร

หมวด:

เมื่อ ๑๗๑๖๒๐ พ.ย.๖๐ พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อม พลขับ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร ดังนี้
๑.ได้ตรวจพื้นที่ งานโครงการพระราชดำริฯ 
๒. ได้สอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริฯ
๓.ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานโครงการต่างๆของ รร.
๔.เสร็จภาระกิจ เดินทางกลับเมื่อ ๑๗๑๗๓๐ พ.ย.๖๐

ลว.ร่วม

หมวด:

เมื่อ 110900 พ.ย. 60 ร.ต.ต.ชัยชาญ ชวนชม ผบ.มว.ตชด.1351 มอบหมายให้ ด.ต.สุทิน กันใจ รอง ผบ.มว.ตชด.1351 เป็น หน.ชุด พร้อมขรก.ตร.ในมว.ตชด.1351 รวม4นาย ร่วมกับชุด ลว.ฉก.ลาดหญ้า โดยมี ร.ต.อาคม มงคลนำ หน.ชุดพร้อมกำลังพลรวม 6นาย ร่วมกันออกพัฒนาสัมพันธ์กับทมม. พัน ร.267 คอลัมน์ 2 รองผบ.พัน พ.ต.เดอ ไน อู ที่ฐานปฏิบัติการทมม. พิกัด MR 479000
-เมื่อ 111300 พ.ย. 60 ได้ออก ลว.ร่วมกัน ออกจากฐานปฏิบัติการช่องทางผาสุก พิกัด MS 009484
-เมื่อ 111630 พ.ย. 60 ลว.ถึง ห้วยใหญ่และพักค้างแรมบริเวณ พิกัด MS 494056

เมื่อ 120800 พ.ย 60 ออก ลว.จากห้วยใหญ่ไปช่องทางประจำไม้ลักษณะเส้นทางเป็นเส้นทางสัมประทานเหมืองแร่ ไม่พบการใช้งานและการกระทำผิดพรบ.ป่าไม้ 
-เมื่อ 121500 พ.ย 60 ลว.ถึงพิกัด MS 461053 ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบมีลานปูนขนาด2X2เมตร
-เมื่อ 121520 พ.ย 60 ลว.พื้นที่พิกัด MS 462049 ลักษณะพื้นที่เป็นป่ารกทึบ เป็นเขาสูงชันไม่มีการใช้งานของบริเวณพื้นที่ดังกล่าว หน.ชุดพิจารณาแล้วถ้าเคลื่อนที่ต่อไปจะทำให้กำลังพลอาจเกิดอันตราย จึงให้กำลังพล ลว.กลับที่ตั้งห้วยใหญ่
-เมื่อ 121800 พ.ย 60 ลว.ถึงที่ตั้งห้วยใหญ่และพักค้างแรม

เมื่อ 130800 พ.ย 60 ลว.ออกจากที่ตั้งห้วยใหญ่ ไปที่จุดทางแยกช่องทางผาสุก-ช่องทางแม่น้ำน้อย
-เมื่อ 131300 พ.ย 60 ลว.ถึงชุดทางแยกช่องทางผาสุก-แม่น้ำน้อย พิกัด MS522071 
-เมื่อ 131400 พ.ย 60 ออก ลว.ไปช่องทางแม่น้ำน้อย ลว.ได้ถึงพิกัด MS 521065 ไม่มีเส้นทางเดินเท้า เป็นป่ารกทึบ เป็นเขาที่มีความชัน หน.ลว.พิจารณาแล้วถ้าเคลื่อนย้ายต่อไปอาจทำให้เกิดอันตรายต่อกำลังพล จึงทำการลว.ไปยังเส้นทางบ้านพัสดุกลาง
-เมื่อ 131750 พ.ย. 60 ลว.ถึงบ้านพัสดุกลางพิกัด MS540094
-เมื่อ 131915 ชุดลว.ร่วม ลว.ฉก.ลาดหญ้าและลว.มว.ตชด.1351 เดินทางกลับที่ตั้งปกติ ร้อยตชด.135/ฉก.ลาดหญ้า เรียบร้อยแล้วแต่เวลานี้

โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

หมวด:

1. เมื่อ 100800 พ.ย. 60 ขรก.ตร.ร้อย ตชด.135 ในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 5 นาย ร่วมกับ กพ.หน่วยพระราชทาน ฯ กก.ตชด.13 , กก.ตชด.14 รวม 25 นาย ทำพิธีปล่อยแถวหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ฯ ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรงเทพ ฯ โดยมี พลเรือโท ชาลี สว่างใจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือเป็นประธานในพิธี 
2. โดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ฯ ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม พื้นที่โดยรอบวัดโสมนัสราชวรวิหาร , วัดญวนสะพานขาว ทำความสะอาดพื้นผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนลูกหลวง , ถนนกรุงเกษม , ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
3. มีหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 900 คน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 101500 พ.ย.60