หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

นคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธ.ค.2560

หมวด:

1.เมื่อ 050700 ธ.ค. 60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ทองสุข ป้อมแสง รอง สว.(ป) ฯ พร้อมพวกรวม 18 นาย ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 91 รูป ณ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธ.ค.2560 โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน
2.ภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรเสร็จสิ้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ โดยการทำความสะอาดรอบบริเวณ องค์พระ ภปร.ทองผาภูมิ กวาดทางเดิน ถนนในบริเวณวัดทองผาภูมิ หมู่ ๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
3.มีส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ประชาชนและจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 600 คน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 050930 ธ.ค. 60

ขรก.ตร.ร้อย ตชด.135 ในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

หมวด:

1.เมื่อ 240800 พ.ย. 60 ขรก.ตร.ร้อย ตชด.135 ในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 5 นาย ร่วมกับ กพ.หน่วยพระราชทาน ฯ กก.ตชด.13 , กก.ตชด.14 รวม 25 นาย ทำพิธีปล่อยแถวหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาฯ ณ โรงเรียนวัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยมี พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผบ.พล.ร.2 รอ.เป็นประธานในพิธี

2.โดยหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ฯ ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกคูคลอง เก็บวัชพืช ขยะมูลฝอย และปรับภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่ชุมชน รอบๆ คลองเปรมประชากร ช่วงจาก กม.ที่ 7ถึงกม.ที่ 8 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

3.มีหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 1,000 คน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 241500 พ.ย.๖๐

บริการหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่ บ้านปิล็อกคี่

หมวด:

เมื่อ 210700 พ.ย.60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 มอบหมายให้ ร.ต.ท.สิทธิพร หมอกไชย รอง สว.(ป) พร้อมพวกรวม 2 นาย นำคณะ หน่วยแพทย์พระราชทานของ สำนักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒได้กำหนดให้บริการหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่ บ้านปิล็อกคี่ ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีคณะแพทย์ จำนวน 30 ท่าน ให้บริการ โดยมี พ.ญ.กนิษฐา กิจสมบัติ เป็นหัวหน้าคณะ ฯและตั้งหน่วยให้บริการ ณ สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่ มีผู้รับบริการเป็นนักเรียน จำนวน 246 คนและเป็นประชาชน จำนวน 144 คน เสร็จสิ้นเมื่อ 211600 พ.ย.60

อำนวยความสะดวกแก่คณะแพทย์พระราชทาน

หมวด:

เมื่อ 200830 พ.ย.60 ด.ต.วีรยุทธ ธิราช รอง รรท.ผบ.มว.1354 พร้อมพวกรวม 5 นายได้เดินทางมา รปภ.และอำนวยความสะดวกแก่คณะแพทย์พระราชทาน ที่ได้เดินทางมาออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
-ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพนักเรียนและประชาชน
-ให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชน
-ให้ความรู้เกี่ยวสุขบัญญัติ 10 ประการและการทำ CPR แก่นักเรียน ประชาชน และ ข้าราชการ ในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับถึงที่ตั้งแล้วแต่ 201230 พ.ย.60

ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร

หมวด:

เมื่อ ๑๗๑๖๒๐ พ.ย.๖๐ พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อม พลขับ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร ดังนี้
๑.ได้ตรวจพื้นที่ งานโครงการพระราชดำริฯ 
๒. ได้สอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริฯ
๓.ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานโครงการต่างๆของ รร.
๔.เสร็จภาระกิจ เดินทางกลับเมื่อ ๑๗๑๗๓๐ พ.ย.๖๐