หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบหลักเขตแดนบริเวณช่องทางผาสุก

หมวด:

เมื่อ 131000 ธ.ค. 60 ร.ต.ต.ชัยชาญ ชวนชม ผบ.มว.ตชด 1351 ได้มอบหมายให้ ด.ต.สุทิน กันใจ รอง.ผบ.มว.ฯพร้อม
ขรก.ตร.ใน มว.ฯรวม 3 นาย ร่วมกันออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบหลักเขตแดนบริเวณช่องทางผาสุก เพื่อหาผู้กระทำความผิดตาม 5 พรบ.หลัก
-ผลการปฎิบัติไม่พบผู้กระทำความผิดตาม 5 พรบ.หลักแต่อย่างใด
- เหตุการณ์ปกติ
เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับที่ตั้งแล้วแต่เวลา 131400 ธ.ค. 60

มอบสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

หมวด:

เมื่อ100900 ธ.ค60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.อ.อิสระภาพ กุลวุฒิ รอง ผบ.ร้อยตชด.135 พร้อมกำลังพลรวม5 นายเดินทางร่วมกับหน่วยงาน ฉก.บาดหญ้า,ร้อย รส.,ทต.ท่าขนุน ผู้นำชุมชน ร่วมกับ 1.กลุ่มธารน้ำใจเพื่อนสู่เพื่อน  2.กลุ่มธารน้ำใจชาวโคกกระบองและจิตอาสา  ร่วมกันมอบสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นธุรกันดาร โดยการ สสน.จากบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด ที่ชุมชนบ้านท่าแพ ม.2ต.ท่าขนุน ฯ 

แสดงดนตรีในรูปแบบรำวงย้อนยุคเพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างห้องคอมพิวเตอร์

หมวด:

1.เมื่อ 091930 ธ.ค. 60 ร.ต.ท. ภากร พึ่งกุล ผบ. มว.มชส.ฯได้สนับสนุนวงดนตรีเพื่อแสดงในงานทอดผ้าป่า ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรด้าห์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1วงดนตรีได้แสดงดนตรีในรูปแบบรำวงย้อนยุคเพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาห์ และประชาสัมพันธ์หน่วยให้ผู้คนที่มาร่วมงานได้รู้ซึ่งบทบาทหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนโดยมี พ.ต.ต.วีรยุทธิ์ แสงสุวรรณครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรด้าห์เป็นประธาน
2.มีผู้ร่วมงานประมาณ 600 คน
3.เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 092330 ธ.ค. 60

นคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธ.ค.2560

หมวด:

1.เมื่อ 050700 ธ.ค. 60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ทองสุข ป้อมแสง รอง สว.(ป) ฯ พร้อมพวกรวม 18 นาย ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 91 รูป ณ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธ.ค.2560 โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน
2.ภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรเสร็จสิ้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ โดยการทำความสะอาดรอบบริเวณ องค์พระ ภปร.ทองผาภูมิ กวาดทางเดิน ถนนในบริเวณวัดทองผาภูมิ หมู่ ๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
3.มีส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ประชาชนและจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 600 คน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 050930 ธ.ค. 60

ขรก.ตร.ร้อย ตชด.135 ในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

หมวด:

1.เมื่อ 240800 พ.ย. 60 ขรก.ตร.ร้อย ตชด.135 ในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 5 นาย ร่วมกับ กพ.หน่วยพระราชทาน ฯ กก.ตชด.13 , กก.ตชด.14 รวม 25 นาย ทำพิธีปล่อยแถวหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาฯ ณ โรงเรียนวัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยมี พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผบ.พล.ร.2 รอ.เป็นประธานในพิธี

2.โดยหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ฯ ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกคูคลอง เก็บวัชพืช ขยะมูลฝอย และปรับภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่ชุมชน รอบๆ คลองเปรมประชากร ช่วงจาก กม.ที่ 7ถึงกม.ที่ 8 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

3.มีหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 1,000 คน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 241500 พ.ย.๖๐