หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

แปลงปลูกโครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ

หมวด:

เมื่อ 151400 ธ.ค.60 ด.ต.วีรยุทธ ธิราช รอง ผบ.มว. พร้อมพวกรวม 4 นายเดินทางไปร่วมพิธีส่งมอบแปลงปลูกโครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ เพื่อดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยการดำเนินกิจกรรมของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัน(มหาชน) ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน ทั้งนี้ฐานปฏิบัติการเนินช้างศึกได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมดังกล่าวได้รับมอบ ธงชาติไทย ถังขยะแยกชนิด 1 ชุด(3ถัง) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับฐานปฏิบัติการ
เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับถึงที่ตั้งแล้วแต่ 151530 ธ.ค.60

พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.135

หมวด:

เมื่อ 151130 ธ.ค. 60 พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. , พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 , พ.ต.อ.เชน ทรงเดช ผกก.ตชด.13 พร้อมคณะ ฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.135 โดยมี พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ฯ พร้อมด้วย ขรก.ตร. ร่วมให้การต้อนรับ โดย พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. ได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน โดยหลัก 4 ครอง คือ
1. การครองตน
2. การครองคน
3. การครองงาน
4. การครองธรรม
เป็นหลักในการดำรงตนและปฏิบัติหน้าที่
- เสร็จสิ้นภารกิจ คณะ ฯ เดินทางกลับเมื่อ 151300 ธ.ค. 60

ล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการเนินช้างศึก

หมวด:

เมื่อ 141630 ธ.ค.60 พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. ,พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค1 ,พ.ต.อ.เชน ทรงเดช ผกก.ตชด.13 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการเนินช้างศึก โดยมี พ.ต.ท.สุพงษ์สิทธ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 พร้อมกำลังพล มว.ตชด.1354 ต้อนรับ และได้พาชมสภาพภูมิประเทศจริงโดยการเดินเท้าไปยังเนิน 1038 พร้อมให้โอวาท ข้อคิดในการครองตน ครองคน ครองงาน และครองทำดี โดยใช้หลัก 5 ร่วมคือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกิน และร่วมนอน ใช้ในการดำรงชีวิต และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

เมื่อ141800 ธ.ค.60 พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. พร้อมคณะได้เดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่หมู่บ้านอีต่อง โดยได้ชักชวน กำลังพลร่วมรับประทานอาหาร เสร็จแล้วจึงเดินทางกลับมาพักแรม ณ ฐานปฏิบัติการเนินช้างศึก

เมื่อ150900 ธ.ค.60 พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. ,พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค1 ,พ.ต.อ.เชน ทรงเดช ผกก.ตชด.13 พร้อมคณะ ออกเดินทางจาก ฐานปฏิบัติการเนินช้างศึก เพื่อไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่จุดเฝ้าตรวจช่องทางมิตรภาพ โดยก่อนออกเดินทางได้มอบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพล มว.ตชด.1354
เมื่อ 150930 ธ.ค.60 พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. ,พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค1 ,พ.ต.อ.เชน ทรงเดช ผกก.ตชด.13 พร้อมคณะเดินทางไปพัฒนาสัมพันธ์กับทหารเมียนม่าร์ที่จุดสานสัมพันธ์ ไทย-เมียนม่าร์ โดยมี พ.ท.ติน ทุ ไล ผบ.พัน กองพัน 342 ให้การต้อนรับและพูดคัยอย่างเป็นกันเอง

เมื่อ 151030 ธ.ค.60 พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. ,พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค1 ,พ.ต.อ.เชน ทรงเดช ผกก.ตชด.13 พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร
เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อ 151100 ธ.ค.60

ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบหลักเขตแดนบริเวณช่องทางผาสุก

หมวด:

เมื่อ 131000 ธ.ค. 60 ร.ต.ต.ชัยชาญ ชวนชม ผบ.มว.ตชด 1351 ได้มอบหมายให้ ด.ต.สุทิน กันใจ รอง.ผบ.มว.ฯพร้อม
ขรก.ตร.ใน มว.ฯรวม 3 นาย ร่วมกันออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบหลักเขตแดนบริเวณช่องทางผาสุก เพื่อหาผู้กระทำความผิดตาม 5 พรบ.หลัก
-ผลการปฎิบัติไม่พบผู้กระทำความผิดตาม 5 พรบ.หลักแต่อย่างใด
- เหตุการณ์ปกติ
เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับที่ตั้งแล้วแต่เวลา 131400 ธ.ค. 60

มอบสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

หมวด:

เมื่อ100900 ธ.ค60 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.อ.อิสระภาพ กุลวุฒิ รอง ผบ.ร้อยตชด.135 พร้อมกำลังพลรวม5 นายเดินทางร่วมกับหน่วยงาน ฉก.บาดหญ้า,ร้อย รส.,ทต.ท่าขนุน ผู้นำชุมชน ร่วมกับ 1.กลุ่มธารน้ำใจเพื่อนสู่เพื่อน  2.กลุ่มธารน้ำใจชาวโคกกระบองและจิตอาสา  ร่วมกันมอบสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นธุรกันดาร โดยการ สสน.จากบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด ที่ชุมชนบ้านท่าแพ ม.2ต.ท่าขนุน ฯ