หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมภูมิเทศ

หมวด:

                        เมื่อวันที่ 29 เม.ย.61 ฐานปบ.การเนินช้างศึก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมภูมิเทศ จำนวน 54  คน ยานพาหนะ 14   คัน  ด.ต. หนูจีน วงชารี  ทำการ รปภ.และอำนวยความสะดวกและจุดบริการประชาชนหินกอง,  จุดเฝ้าตรวจช่องทางมิตรภาพ  มีนักท่องเที่ยวมาชมภูมิประเทศจำนวน  48  คน ยานพาหนะ  11 คัน  ส.ต.ต.วรกานต์ ศรีวงษา , ส.ต.ต.อภิสิทธิ์ ซาเสน ทำการ รปภ. และอำนวยความสะดวก / เหตุการณ์ปกติ

 

การต้อนรับคณะตรวจราชการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี

หมวด:

                         เมื่อวันที่  27 เม.ย. 61 เวลา 13.00 น.  พ.ต.ท.หญิง สุชาดา ไชยสงคราม  รอง ผกก.ฝตพ.ตส.3  พร้อมคณะ รวม 3 นาย  ได้เดินทางมาตรวจสอบพัสดุที่ ร้อย ตชด.135 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี ร.ต.อ.อิสระภาพ กุลวุฒิ รอง ผบ.ร้อย ฯ พร้อม ขรก.ตร. ร่วมให้การต้อนรับ  คณะ ฯ ได้ทำการตรวจงานส่งกำลังบำรุงและงานการเงิน ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วยเหลือประชาชนเพลิงไหม้อาคารพานิชย์ ๓ ชั้น เลขที่ ๙๖/๑ ม.๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

หมวด:

                      เมื่อ ๑๙๑๗๕๐ เม.ย. ๖๑ ร้อย ตชด.๑๓๕ ได้จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมี ร.ต.ต.วิสิทธิ์ ฉายทองเจริญ เป็นหน.ชุด พร้อมพวกร่วม ๗ นาย ได้เข้าร่วมกับ จนท.บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลทองผาภูมิเข้าทำการระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารพานิชย์ ๓ ชั้น  เลขที่ ๙๖/๑ ม.๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จนเพลิงสงบลง อาคารดังกล่าวซึ่งประกอบกิจการขายส่งเสื้อผ้าของนาง อารีรัตน์ ยอดรยับ เจ้าของกิจการ สาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เบื้องต้นได้ร่วมกันตรวจสอบความเสียหายพบเสื้อผ้าได้รับความเสียหายบางส่วน และไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

เข้าร่วมประชุมโครงการจัดเวทีประชาคมและการขับเคลื่อนการจัดทำแผนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

หมวด:

                       เมื่อ 15 มี.ค.61 เวลา 13.00 น.  ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.มชส.ฯ มอบหมายให้ ด.ต.ประสงค์ แพใหญ่ รอง ผบ.มว.มชส.ฯ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดเวทีประชาคมและการขับเคลื่อนการจัดทำแผนสู่การพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ของ อบต.ห้วยเขย่ง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านรวมใจ ม.8 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีนายพลทอง ศรีมุกข์ นายก อบต.ห้วยเขย่ง เป็นประธาน มีรายละเอียดดังนี้

                     - ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รับทราบความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง ทั้ง 8 หมู่บ้าน ที่เสนอโครงการเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำประชาคม และพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒนา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น มีประชาชนจาก 8 หมู่บ้านในตำบลห้วยเขย่ง เข้าร่วมประชุมประมาณ 160 คนเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 15 มี.ค.61 เวลา 15.50 น.

เข้าร่วมกิจกรรมกับประชาชน ในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อตะเคียนทอง ที่วัดวังปะโท่

หมวด:

                เมื่อ 28 ก.พ.61 เวลา 19.00 น. ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.มชส.ฯ มอบหมายให้ ด.ต.ประสงค์ แพใหญ่ รอง ผบ.มว.มชส.ฯ เป็น หน.ชุดพร้อม ขรก.ตร. 5 นาย ร่วมกับ น.ส.สายชล ไกรจัตุรัส ปลัดอำเภอทองผาภูมิ ,ตร.ภ.ทองผาภูมิ(ป้อมห้วยเขย่ง) ,จนท.ชพส.1202 กอ.รมน.ภาค1(สย.2) เข้าร่วมกิจกรรมกับประชาชน ในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อตะเคียนทอง ที่วัดวังปะโท่ บ้านรวมใจ ม.8 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี
- ทำการ รปภ.และดูแลความสงบเรียบร้อย ในงานรำวงย้อนยุค เพื่อหารายได้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด โดย ด.ต.ประสงค์ แพใหญ่ ได้ทำหน้าที่พิธีกรประจำกองอำนวยการ ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้ร่วมทำบุญด้วย มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 600 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ