หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ช่วยเหลือประชาชนเพลิงไหม้อาคารพานิชย์ ๓ ชั้น เลขที่ ๙๖/๑ ม.๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

หมวด:

                      เมื่อ ๑๙๑๗๕๐ เม.ย. ๖๑ ร้อย ตชด.๑๓๕ ได้จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมี ร.ต.ต.วิสิทธิ์ ฉายทองเจริญ เป็นหน.ชุด พร้อมพวกร่วม ๗ นาย ได้เข้าร่วมกับ จนท.บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลทองผาภูมิเข้าทำการระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารพานิชย์ ๓ ชั้น  เลขที่ ๙๖/๑ ม.๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จนเพลิงสงบลง อาคารดังกล่าวซึ่งประกอบกิจการขายส่งเสื้อผ้าของนาง อารีรัตน์ ยอดรยับ เจ้าของกิจการ สาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เบื้องต้นได้ร่วมกันตรวจสอบความเสียหายพบเสื้อผ้าได้รับความเสียหายบางส่วน และไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

เข้าร่วมประชุมโครงการจัดเวทีประชาคมและการขับเคลื่อนการจัดทำแผนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

หมวด:

                       เมื่อ 15 มี.ค.61 เวลา 13.00 น.  ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.มชส.ฯ มอบหมายให้ ด.ต.ประสงค์ แพใหญ่ รอง ผบ.มว.มชส.ฯ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดเวทีประชาคมและการขับเคลื่อนการจัดทำแผนสู่การพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ของ อบต.ห้วยเขย่ง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านรวมใจ ม.8 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีนายพลทอง ศรีมุกข์ นายก อบต.ห้วยเขย่ง เป็นประธาน มีรายละเอียดดังนี้

                     - ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รับทราบความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง ทั้ง 8 หมู่บ้าน ที่เสนอโครงการเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำประชาคม และพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒนา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น มีประชาชนจาก 8 หมู่บ้านในตำบลห้วยเขย่ง เข้าร่วมประชุมประมาณ 160 คนเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 15 มี.ค.61 เวลา 15.50 น.

เข้าร่วมกิจกรรมกับประชาชน ในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อตะเคียนทอง ที่วัดวังปะโท่

หมวด:

                เมื่อ 28 ก.พ.61 เวลา 19.00 น. ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.มชส.ฯ มอบหมายให้ ด.ต.ประสงค์ แพใหญ่ รอง ผบ.มว.มชส.ฯ เป็น หน.ชุดพร้อม ขรก.ตร. 5 นาย ร่วมกับ น.ส.สายชล ไกรจัตุรัส ปลัดอำเภอทองผาภูมิ ,ตร.ภ.ทองผาภูมิ(ป้อมห้วยเขย่ง) ,จนท.ชพส.1202 กอ.รมน.ภาค1(สย.2) เข้าร่วมกิจกรรมกับประชาชน ในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อตะเคียนทอง ที่วัดวังปะโท่ บ้านรวมใจ ม.8 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี
- ทำการ รปภ.และดูแลความสงบเรียบร้อย ในงานรำวงย้อนยุค เพื่อหารายได้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด โดย ด.ต.ประสงค์ แพใหญ่ ได้ทำหน้าที่พิธีกรประจำกองอำนวยการ ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้ร่วมทำบุญด้วย มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 600 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

โครงการผู้นำสืบสานศาสตร์พระราชาสู่ความปรองดองสมานฉันท์ รุ่นที่ 1

หมวด:

              เมื่อ 26 ก.พ. 61 เวลา 8.30 น. ร.ต.ท. ภากร พึ่งกุล ผบ. มว.มชส.ฯมอบหมายให้ ด.ต. ธเนศ รอดพูล เป็นหน.ชุด พร้อม ขรก.ตร. 4 นาย เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว โดยมี ดร. วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มี รร. เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 รร. ได้แก่ รร.ทองผาภูมิวิทยา ,รร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี ,รร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ,รร.ไทรโยคน้อยวิทยา, รร.ไทรโยคมณีกาญวิทยา และ เมื่อ 28 ก.พ.61 เวลา 11.30 น. ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผอ.ฯ เป็นประธานพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ ,การออกกำลังกายและกายบริหาร ,แสดงดนตรีให้ความบันเทิง และประชาสัมพันธ์หน่วย มีเด็กนักเรียนเข้าอบรม จำนวน 100 คน

 

ร่วมกิจกรรมกับผู้นำหมู่บ้านและประชาชน ในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อตะเคียนทองทำบุญบูรพาจารย์ และงานฉลองเจ้าอาวาสวัดวังปะโท่ ณ วัดวังปะโท่ บ.รวมใจ ม.8 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จว.กจ.

หมวด:

                เมื่อ 28 ก.พ.61เวลา 9.30 น. ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.มชส.ฯพร้อมข้าราชการตำรวจ 2 นาย ร่วมกิจกรรมกับผู้นำหมู่บ้านและประชาชน ในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อตะเคียนทองทำบุญบูรพาจารย์ และงานฉลองเจ้าอาวาสวัดวังปะโท่ ณ วัดวังปะโท่ บ.รวมใจ ม.8 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จว.กจ. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งสร้างความ สัมพันธ์อันดีกับประชาชน ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 40 รูป พร้อมเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมต่างๆ มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 180 คน