หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “ ยอดฟ้าลีก ” ครั้งที่1

หมวด:

                        เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์  แจ้งพันธ์  ผบ.ร้อย ตชด.135 พร้อมข้าราชการตำรวจ จำนวน 50 นาย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “ ยอดฟ้าลีก ” ครั้งที่1 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผบช.ตชด. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ ยอดฟ้าลีก ” ครั้งที่1 ณ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อน

หมวด:

    มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๓๕ ขอรายงานผลการปฏิบัติดังนี้

     เมื่อ ๑๔๐๘๓๐ มิ.ย.๖๑ พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ มอบหมายให้ ด.ต.ประสงค์แพใหญ่ รอง รรท.ผบ.มว. มชส.ฯ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน  ออกให้บริการประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอทองผาภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านรวมใจ ม.๘ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  โดยมีนางสาวสายชล ไกรจัตุรัส  ปลัดอำเภอทองผาภูมิ ผู้แทนนายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน ซึ่ง มว.มชส.ฯ ได้จัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ ,แจกจ่ายเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับยาเสพติดและธนบัตรปลอม และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วย พร้อมทั้งแจกจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่า มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน เสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่  ๑๔๑๑๐๐ มิ.ย. ๖๑

 

 

ร้อย ตชด.๑๓๕ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จับกุมตัวผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ

หมวด:
      เมื่อ ๑๓๑๓๓๐ มิ.ย.๖๑ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๑๓๕ , มอบหมายให้ ด.ต.บาดาล ป้อมอุ่นเรือน ด.ต.เทียนชัย เพชรคง , ส.ต.ท.นฤชา สุวรรณประเสริฐ , ส.ต.ท.ธีระวัฒน์ ใคร่อยู่สุข จนท.ชุด ชปข. ร้อย ตชด.๑๓๕ ปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจ สามแยกทองผาภูมิ ร่วมกับ สภ.ทองผาภูมิ ทหาร ฉก.ลาดหญ้า ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ ร่วมกันจับกุมผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.ยาเสพติด สถานที่จับกุม จุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ ม.๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ให้ร่วมกันจับกุมตัว ผู้ถูกจับกุม จำนวน ๔ คน
       ๑. นายอนุวัฒน์ ขออนุญาตไม่บอกนามสกุล
       ๒. นางโบว์ ขออนุญาตไม่บอกนามสกุล
       ๓. นายวัชระ ขออนุญาตไม่บอกนามสกุล
       ๔. นางสาวกนกวรรณ ขออนุญาตไม่บอกนามสกุล
ของกลาง
    ๑. ยาไอซ์ จำนวน ๑๐ ถุง น้ำหนักรวมพร้อมถุงบรรจุประมาณ ๓๓.๓๗๔ กรัม
    ๒. รถยนต์กระบะยี่ห้อ มิดซูบิชิ สี่ประตู แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ สีดำ จำนวน ๑ คัน (เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิด)
    ๓.สายท่อยางใส จำนวน ๑ เส้น (ขนาดความยาวประมาณ ๗๕ เซนติเมตร) (ใช้สำหรับซุกซ่อนยาไอซ์)สถานที่พบของกลาง ของกลางที่ ๑ พบอยู่บริเวณห้องเครื่องรถยนต์ โดยพันด้วยผ้าเทปพันสายไฟสีดำ พันอยู่ที่บริเวณสายแบตเตอรี่รถยนต์ฯ จำนวน ๑ ถุง และซุกซ่อนอยู่ในท่อสายยางใส(ของกลางที่ ๓) และอีก จำนวน ๙ ถุง พันด้วยเทปพันสายไฟสีดำและพันรวมอยู่กับสายไฟในรถยนต์ในห้องเครื่องยนต์)
บันทึกเรื่องราว นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิเพื่อดำเนินคดีต่อไป

โครงการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนตามแนวชายแดนรองรับประชาคมอาเซียน ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม ของมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ

หมวด:

     

 มว.มชส.ร้อย ตชด.135 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. เมื่อ 251230 พ.ค. 61 เวลา 1230 น. มว.มชส.ฯ จัด กพ. จำนวน 7 นายโดยมี ด.ต.ประสงค์ แพใหญ่ รอง ผบ.มว.มชส.ฯ เป็น หน.ชุด ให้การ สสน. วิทยากรการอบรมให้กับเยาวชน ในโครงการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนตามแนวชายแดนรองรับประชาคมอาเซียน ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม ของมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ ณ รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร ม.1 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ห้วงระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ค.61 โดยมีนักเรียน รร.ตชด.บ.เรดาร์ , ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล , รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร เข้ารับการอบรม จำนวน 82 คน ดังนี้

                                1.1 ชุดวิทยากร มว.มชส.ฯ ได้ดำเนินการให้ความรู้ในกิจกรรมการแนะนำสถานที่ และระเบียบการเข้าพัก ,กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสร้างความคุ้นเคย ,กิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกาย รวมทั้งนำผู้เข้ารับการอบรมเดินทางไปศึกษาสภาพชุมชนและวิถีชีวิตชุมชน ที่บ้านอีปู่ และบ้านอีต่อง ม.1 ต.ปิล๊อกฯ

                                1.2 คณะวิทยากรกลาง ฝ่ายพัฒนากิจกรรมและวิชาการ มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ ดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน 5 ฐานการเรียนรู้ อาทิ การรู้เท่าทันประชาคมอาเซียน ,การท่องเที่ยวอาเซียน และการสร้างคุณธรรมในจิตใจกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและความเป็นจริง รวมถึงการวางแผนพัฒนา/บำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน

  1. โดยมี พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิทอง อดีต ผู้ช่วย ผบ.ตร. กรรมการมูลนิธิฯ /ผู้อำนวยการโครงการ ฯ เป็นประธานเปิด และปัจฉิมนิเทศการอบรมเยาวชนในโครงการ ฯ ดังกล่าว  เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 27 พ.ค.61 เวลา 1200 น.

 

ประเพณีรับน้องใหม่

หมวด:

ประเพณีรับน้องใหม่

            เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและกลุ่มแม่บ้าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเมื่อหน่วยได้รับกำลังพลบรรจุใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างตำรวจรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ฝึกให้มีความเข้มแข็ง อดทน พร้อมที่จะปฏิบัติงานรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน รวมทั้งเป็นการแนะนำสถานที่ราชการสำคัญในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ