หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 ก.ค.

หมวด:

 วันที่ 15 ก.ค. 59  พ.ต.ท.อภิรัตน์  เปี่ยมพูล  ผบ.ร้อย ตชด.135 พร้อมข้าราชการตำรวจ , ครอบครัว ฯ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 ก.ค. ของทุกปี