หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

นำสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปมอบให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย

หมวด:

               เมื่อ ๑๑๑๔๐๐ เม.ย. ๖๐ ร้อย ตชด.๑๓๕ มอบหมายให้  ร.ต.ท.อิสรภาพ  กุลวุฒิ  รอง ผบ.ร้อย ตชด.135 พร้อมพวกรวม ๕ นาย นำสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปมอบให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัยที่อยู่อาศัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น  จำนวน ๑ ครัวเรือน ครอบครัวของ นายสมชาย  หงษ์ฟ้าเจริญ บ้านเลขที่ ๑๐๐/๑๙   ม.๒ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หลังคามุงด้วยสังกะสี ถูกต้นไม้ล้มทับ ทำให้บ้านเอนเอียงไปข้างหนึ่ง เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๑๑๕๓๐  เม.ย. ๖๐

การฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวจากคนร้าย ให้แก่ ขรก.ตร.

หมวด:

               เมื่อ 041500 เม.ย.60 พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล ผบ.ร้อย ตชด.135 มอบหมายให้ ร.ต.ท.อิสระภาพ กุลวุฒิ รอง ผบ.ร้อย ตชด.135 ทำการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวจากคนร้าย ให้แก่ ขรก.ตร.ในสังกัด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความปลอดภัยและขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากการเข้าปะทะกับอาวุธชนิดต่างๆ โดยเป็นการฝึกรูปแบบการเคลื่อนไหว การหลบฉาก การปัดป้องเพื่อตอบโต้คู่ต่อสู้ มีท่าที่ใช้ฝึกดังต่อไปนี้
1.การป้องกันกรณีคนร้ายแย่งอาวุธปืนจากซองพก ทางด้านหน้า
2.การป้องกันกรณีคนร้ายแย่งอาวุธปืนจากซองพก ทางด้านหลัง
3.ยุทธวิธีตำรวจในการแก้ไขปัญหาเมื่อถูกคนร้ายจี้ด้วยอาวุธปืนด้านหน้า ในระดับประชิดตัว ในระดับเอวหรือหน้าอก
4.ยุทธวิธีตำรวจในการแก้ไขปัญหาเมื่อถูกคนร้ายจี้ด้วยอาวุธปืนด้านหน้า ในระดับศรีษะ
5.ยุทธวิธีตำรวจในการแก้ไขปัญหาเมื่อถูกคนร้ายจี้ด้วยอาวุธปืนด้านหลัง ในระดับประชิดตัว ในระดับเอวหรือหน้าอก
6.การป้องกันตัวกรณีคนร้ายใช้อาวุธมีด ฟันเฉียงจากบนขวาลงมาล่าง
7.การป้องกันตัวกรณีคนร้ายใช้อาวุธมีด แทงตรงที่ลำตัว
8.การป้องกันตัวกรณีคนร้ายใช้อาวุธมีด จ้วงแทงตรงจากด้านบน
โดยมี ขรก.ตร.มว.หนุน , จนท.บก.ร้อย , จนท.ชปข. เข้ารับการฝึกจำนวน 25 นาย เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 041630 เม.ย. 60

ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มเรือนแก้วหลวงพ่อเพชร

หมวด:

   

นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาค ไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัย

หมวด: