หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

หมวด:

    1. เมื่อ 110900 พ.ค. 60 ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.ร้อย ตชด.135 พร้อมจนท.ชุุดปบ.งานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ ร้อย ตชด.135 รวม 6 นาย เข้าดำเนินการอบรมเยาวชนและประชาชนในโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านภูเตย ม.5 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จว.กจ. โดยมีนายวิเชียร ชินวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านภูเตย เป็นประธานในพิธี โดยได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ ,ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เป็นเวลา 89 วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
    2. ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุล ได้แนะนำตัว จนท.ชุดปบ.งานฯ พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม และด.ต.ประสงค์ แพใหญ่ ได้บรรยายให้ความรู้ดังนี้
2.1 ความสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์ จากอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงการพิทักษ์ เทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ,พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10
2.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และการน้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการฉายวีดีทัศน์ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
2.3 ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ ,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์หน่วย และขอความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารแก่ทางราชการ
    3. ได้ทำการประกอบเลี้ยงอาหาร ,อาหารว่าง เครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าอบรมด้วย
    4. มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 111700 พ.ค.60

ร.ต.ท.วสันต์ หุ่นธานี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจสามแยกทองผาภูมิ

หมวด:

     เมื่อ ๑๑๐๙๓๐ พ.ค.๖๐ ร.ต.ท.วสันต์ หุ่นธานี รอง(๒) ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจสามแยกทองผาภูมิ พบ ด.ต.ชรินทร์ อ้นมั่น , ส.ต.ท.วสันต์ ชำนาญดูให้การต้อนรับ รอง(๒) ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ ได้ให้คำแนะนำกำชับเวรจุดตรวจในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑.กำชับกำลังพลไม่ให้ประมาทใช่ยุทธวิธีในการตรวจค้นบุคคลยานพหนะการตรวจค้นให้ถือปฎิบัติตามป.วิอาญา
๒.ห้ามเจ้าหน้าที่เวรจุดตรวจทุกนายเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกรับพลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย
๓.การแต่งกายให้ถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบ
เสร็จสิ้นภาระกิจ เมื่อ ๑๑๑๐๐๐ พ.ค.๖๐

พ.ต.ท.มานิต นาโควงศ์ รอง ผกก.ตชด.๑๓ ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมการเตรียมการต้อนรับผู้บังคับบัญชาที่จะมาทำการเปิดอาคารที่ทำการ บก.ร้อย ตชด.๑๓๕ (หลังใหม่)

หมวด:

     เมื่อ ๐๙๑๕๓๐ พ.ค. ๖๐ พ.ต.ท.มานิต นาโควงศ์ รอง ผกก.ตชด.๑๓ ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมการเตรียมการต้อนรับผู้บังคับบัญชาที่จะมาทำการเปิดอาคารที่ทำการ บก.ร้อย ตชด.๑๓๕ (หลังใหม่)โดยมี พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการจัดเตรียมการต้อนรับผู้บังคับบัญชาตามกำหนดการต่างฯ พร้อมทั้งตรวจดูความเรียบร้อยของอาคารที่ทำการหลังใหม่ เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๐๙๑๖๓๐ พ.ค. ๖๐

นำสิ่งของพระราชทานไปทำพิธีมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบวาตภัยภัย(พายุฤดูร้อน)

หมวด:

     1.เมื่อ 081400 พ.ค.60 ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.ร้อย ตชด.135 พร้อมจนท.กร., กพ.มว.มชส.ฯ รวม 5 นาย ได้นำสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คงคลัง ร้อย ตชด.135 ไปทำพิธีมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ดังนี้
1.1 ครอบครัวของนางวริทธิ์นันทร ศรีชาญเทศ สัญชาติไทย บ้านเลขที่ 33 ม.4 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จว.กจ. มีผู้อาศัยจำนวน 2 คน เป็นผู้ประสบวาตภัยภัย(พายุฤดูร้อน)
1.2ครอบครัวของนางสิรินทร์ อสิพงษิ บ้านเลขที่ 55/2 ม.4 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จว. มีผู้อยู่อาศัยจำนวน 2 คน เป็นผู้ประสบวาตภัย(พายุฤดูร้อน)
     2.ครอบครัวผู้ประสบภัยทั้งสองครอบครัวมีความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
     3.ในการนี้ ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุล พร้อมพวกฯ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบทุพภิกขภัย(ภัยยากจน) ตามสั่งการของพ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล ผบ.ร้อย ตชด.135 ที่ให้หาผู้ยากไร้ สมควรให้การช่วยเหลือ โดย มว.มชส.ฯ ประสานกับครู รร.บ้านไร่ป้า ม.5 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จว.กจ. เป็นครอบครัวของนายชายแดน ไม่มีนามสกุล อายุ16 ปี และน้องอีกสองคน ทั้งสามเรียนอยู่ที่ รร.บ้านไร่ป้าฯ (เข้าเรียนเกินอายุ) มีพี่น้องรวม 7คน พี่ อีก3ไปทำงานที่อื่น (นอกพื้นที่) และน้องคนเล็กอยู่กับพี่ ซึ่งนานๆ จะแวะมาหาเป็นครั้งคราว พ่อเสียชีวิต และแม่ได้แต่งงานใหม่แล้วตามสามีไปอยู่ประเทศเมียนม่า ได้ทิ้งลูกๆ อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านไร่ป้าฯ การกินอยู่มีเพื่อนบ้านและโรงเรียนบ้านไร่ป้าฯคอยให้การช่วยเหลือ สภาพบ้านทรุดโทรมใกล้จะพัง ในวันหยุดเด็กๆ ต้องออกไปทำงานรับจ้างทั่วไป พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล ผบ.ร้อย ตชด.135 จึงได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ,เครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆตามความเหมาะสม มามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

     4.เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วแต่ 081600 พ.ค.60

การออกลาดตระเวนสืบสวนหาข่าวพิสูจน์ทราบและเฝ้าระวังพื้นที่ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

หมวด:

                        เมื่อ 051000 พ.ค.60 ร.ต.ท.ชำนาญ บุ้งทอง ผบ.มว.ตชด.1352 มอบหมายให้ด.ต. อำนาจ สุขแจ่ม เป็นหน.ชุด พร้อมพวกรวม 4 นาย ทำการออกลาดตระเวนสืบสวนหาข่าวพิสูจน์ทราบและเฝ้าระวังพื้นที่ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆทุกรูปแบบ ในพื้นที่ฐานปบ.การช่องทางผาสุก ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด เสร็จสิ้ภารกิจเดินทางกลับที่ตั้งแล้วแต่ 051430 พ.ค.60/ เหตุการณ์ปกติ