หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ข้าราชการตำรวจในสังกัดและกลุ่มแม่บ้าน ได้ร่วมกันจัดงานห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562

หมวด:

         เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธุ์ ผบ.ร้อย ตชด.135 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดและกลุ่มแม่บ้าน ได้ร่วมกันจัดงานห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
                  1. เวลา 07.00 – 08.30 น. พิธีทำบุญ เลี้ยงพระ ถวายปิ่นโตพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
                  2. เวลา 09.00 – 17.00 น. จัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 3 ชนิดกีฬา 1.ฟุตบอล 2.วอลเลย์บอล 3.เปตอง เพื่อเป็นการเชื่อมความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดและกลุ่มแม่บ้าน
                  3. เวลา 18.00 – 24.00 น. จัดงานเลี้ยง , การแสดงดนตรีของวงช้างศึกคอมโบ้ พร้อมทั้งจับสลากแลกเปลี่ยนของรางวัล เพื่อเป็นการขอบคุณข้าราชการตำรวจในสังกัดและกลุ่มแม่บ้าน ที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายตลอดปี 2561 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ร้อย ตชด.๑๓๕ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๙ คน กับหน่วย ฉก.ลาดหญ้า

หมวด:

              เมื่อ ๓๑ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๖๐๐น.  พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมด้วย ขรก.ตร.ร้อย ตชด.๑๓๕ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๙ คน กับหน่วย ฉก.ลาดหญ้า โดยมี พ.อ.ชูพงษ์ สายอุบล รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า นำทีมนักฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติงานร่วมกัน

 

น้องๆเดินรณรงค์ต่อตานยาเสพติด

หมวด:

     มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๓๕ ขอรายงานผลการปบ. ดังนี้

          เมื่อ ๒๕๐๙๐๐ มิ.ย.๖๑ มว.มชส.ฯ จัด กพ. จำนวน ๔ นาย โดยมี ด.ต.ธเนศ รอดพูล เป็น หน.ชุด ร่วมกับผู้นำชุมชน ,คณะครู นักเรียน รร.บ้านห้วยเขย่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ ณ รร.บ้านห้วยเขย่ง ม.๓ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี น.ส.ดาวไสว ขุนทอง ผอ.รร.บ้านห้วยเขย่ง เป็นประธาน มีกิจกรรมดังนี้

             ๑. พิธีอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

             ๒. จัดขบวนเด็กนักเรียนพร้อมป้ายข้อความต่อต้านยาเสพติด เดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ ปชช. ไปตามถนนภายในหมู่บ้าน

             ๓. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ,โทษภัยของยาเสพติด ตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียน รวมถึงการระวังป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และหลักการปฏิเสธ 

             ๔. จัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ,คำขวัญต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  และแสดงดนตรีให้ความบันเทิง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับเด็กและการมีส่วนร่วม

มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๐ คน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๒๕๑๑๐๐ มิ.ย.๖๑

 

 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “ ยอดฟ้าลีก ” ครั้งที่1

หมวด:

                        เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์  แจ้งพันธ์  ผบ.ร้อย ตชด.135 พร้อมข้าราชการตำรวจ จำนวน 50 นาย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “ ยอดฟ้าลีก ” ครั้งที่1 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผบช.ตชด. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ ยอดฟ้าลีก ” ครั้งที่1 ณ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อน

หมวด:

    มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๓๕ ขอรายงานผลการปฏิบัติดังนี้

     เมื่อ ๑๔๐๘๓๐ มิ.ย.๖๑ พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ มอบหมายให้ ด.ต.ประสงค์แพใหญ่ รอง รรท.ผบ.มว. มชส.ฯ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน  ออกให้บริการประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอทองผาภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านรวมใจ ม.๘ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  โดยมีนางสาวสายชล ไกรจัตุรัส  ปลัดอำเภอทองผาภูมิ ผู้แทนนายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน ซึ่ง มว.มชส.ฯ ได้จัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ ,แจกจ่ายเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับยาเสพติดและธนบัตรปลอม และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วย พร้อมทั้งแจกจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่า มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน เสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่  ๑๔๑๑๐๐ มิ.ย. ๖๑