ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.๑๓๕

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.๑๓๕

หมวด: