การ รปภ.นักท่องเที่ยว

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

การ รปภ.นักท่องเที่ยว

หมวด:

มว.ตชด.๑๓๕๔ ขอรายงานผลการปฏิบัติด้านงานป้องกันชายแดน  การ รปภ.นักท่องเที่ยว  ประจำวันที่  ๑๕ มิ.ย. ๖๒ ดังนี้

    ๑. จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย ปฏิบัติงานที่ฐานปฏิบัติการช้างศึก บ.อีต่อง ม.๑ ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี ส.ต.ต.ศุภชัย  ปะวะสังข์ ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๓๕  ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมภูมิประเทศบริเวณเนินช้างศึก มีนักท่องเที่ยว จำนวน  ๓๐ คน ยานพาหนะ จำนวน  ๑๔ คัน  ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิด

     ๒. จัดกำลังพล จำนวน  ๒  นาย ปฏิบัติงานที่จุดรับแจ้งเหตุและบริการประชาชนชายแดน (จุดตรวจหินกอง) บ.อีต่อง ม.๑ ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี  ด.ต. นิรุธ  สุทธชาติ  ผบ.หมู่   ร้อย ตชด.๑๓๕ ทำการตรวจสอบบุคคล - ยานพาหนะ มีนักท่องเที่ยว จำนวน  ๔๕ คน ยานพาหนะ จำนวน  ๒๕  คัน  ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิด

     ๓. จัดกำลังพล จำนวน ๒ นาย ปฏิบัติงานที่จุดเฝ้าตรวจช่องทางมิตรภาพ บ.อีต่อง ม.๑ ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี  ส.ต.ท. ตฤณชาติ คุณมี   ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๓๕ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยว จำนวน  ๔๕ คน ยานพาหนะ จำนวน  ๒๕ คัน ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิด