ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ,คณะครู นักเรียน ,ผู้นำชุมชนและประชาชน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและไม้ยืนต้น

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ,คณะครู นักเรียน ,ผู้นำชุมชนและประชาชน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและไม้ยืนต้น

หมวด:

            ๑.เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ,คณะครู นักเรียน ,ผู้นำชุมชนและประชาชน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและไม้ยืนต้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)เขื่อนวชิราลงกรณ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านไร่ ม.๖ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน มีกิจกรรมดังนี้
              ๑.๑ ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร จำนวน ๗,๗๐๐ ต้น และไม้ยืนต้น จำนวน ๓๐๐ ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์
            ๒. ได้ประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจและผลการปฏิบัติงานของหน่วย เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๕๐ คน