เข้าร่วมและสังเกตุการณ์การจัดประชุมธรรมคริสตจักรภาคที่​ 16 สมัยสามัญครั้งที่​ 42​

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

เข้าร่วมและสังเกตุการณ์การจัดประชุมธรรมคริสตจักรภาคที่​ 16 สมัยสามัญครั้งที่​ 42​

หมวด:

        เมื่อ 16-20 เม.ย.62  ด.ต.อำนาจ สุขแจ่ม พร้อม ขรก.ใน มว. ได้เข้าร่วมและสังเกตุการณ์การจัดประชุมธรรมคริสตจักรภาคที่ 16  สมัยสามัญครั้งที่ 42 การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมสรุปงานประจำปีของคริสตจักรภาค คริสตจักรท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดคริสตจักรภาคที่ 16 และหารือถึงพันธะกิจต่างๆ ของคริสตจักรภาค มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันกีฬา การแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียง และการแข่งขันอื่นๆ ของเยาวชน และสมาชิกคริสตจักร การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่คริสตจักรปิล๊อกคี่ เลขที่ 65/2 ม. 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ทั้งสิ้น 560  คน